Polica privatnosti

Politika zaštite osobnih podataka

Tao Tech d.o.o. se raduje Vašem interesu za našu tvrtku i proizvod. Stoga, ozbiljno shvaćamo Vašu privatnost u svojem poslovanju te u odnosu spram korisnika primjenjujemo visoke standarde sigurnosti i zaštite osobnih podataka.Voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (SL EU L119) je: Tao Tech d.o.o., Radmile Matejčić 10, 51000 Rijeka

Vaše osobne podatke ćemo obrađivati samo kada je to potrebno za osiguranje funkcionalnosti web stranice te naših usluga i sadržaja. Obrada Vaših osobnih podataka u pravilu će uslijediti samo uz Vašu privolu. Iznimka je dozvoljena ako se prethodna suglasnost iz stvarnih razloga ne može pribaviti i ako zakonski propisi dopuštaju obradu osobnih podataka.

Kao pravna osnova za obradu osobnih podataka vrijede, kako slijedi:

– ako se obrada osobnih podataka temelji na privoli ispitanika, pravna osnova je članak 6. stavak 1.a Opće uredbe o zaštiti podataka;

– ako se osobni podaci obrađuju za izvršavanje ugovora, uključujući i radnje prije sklapanja ugovora, u kojem je ispitanik stranka, pravna osnova je članak 6. stavak 1.b Opće uredbe o zaštiti podataka;

– ako se osobni podaci obrađuju radi poštivanja pravnih obveza koje se odnose na našu tvrtku, pravna osnova je članak 6. stavak 1.c Opće uredbe o zaštiti podataka;

– ako je obrada nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe, pravna osnova je članak 6. stavak 1.d Opće uredbe o zaštiti podataka;

– ako je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa naše tvrtke ili treće osobe, a interesi, temeljna prava i slobode ispitanika ne prevladaju, pravna osnova je članak 6. stavak 1.f Opće uredbe o zaštiti podataka.


Osobni podaci posjetitelja naših stranica bit će izbrisani ili blokirani čim se ispuni svrha njihove pohrane. Pohranjivanje izvan toga će propisati samo europski ili nacionalni zakonodavac u propisima EU-a, zakonima ili drugim propisima kojima podliježe voditelj obrade. Blokiranje i brisanje podataka provodit će se bez odgađanja, ako je zbog gore navedenih propisa isteklo razdoblja pohrane, osim ako postoji nužnost da je daljnja obrada podataka neophodna, npr. za sklapanje ugovora ili drugo ispunjenje ugovora.

Prilikom svake posjete našoj internetskoj stranici, naš sustav automatski prikuplja podatke i informacije iz računalnog sustava računala s kojeg se pristupa stranici. Sljedeći podaci se dohvaćaju:

– informacije o korištenoj vrsti i verziji preglednika

– operativni sustav korisnika

– IP adresa korisnika

– geografski IP podaci

– pružatelj internetskih usluga

– datum i vrijeme pristupa

– web stranice s kojih sustav korisnika dospijeva na našu internetsku stranicu

– web stranice koje posjećuje sustav korisnika preko naše web stranice


Prilikom potvrde narudžbe, odnosno, prihvata ponude na našoj internetskoj stranici, naš sustav upitat će Vas za unos osobnih podataka. Sljedeći podaci se dohvaćaju:

– Ime i prezime

– Adresa i grad

– Datum rođenja

– Broj telefona

– Adresa e-pošte

– Broj bankovne kartice


Podaci se također pohranjuju u log datotekama (datoteke zapisnika) našeg sustava.

Pravna osnova za privremenu pohranu podataka je članak 6. stavak 1.f Opće uredbe o zaštiti podataka.

Potrebno je pohraniti IP adresu posjetitelja putem našeg sustava kako bi se omogućila isporuka web stranice na računalo korisnika. Zato je potrebno zadržati IP adresu pohranjenu tijekom cijelog trajanja sesije. Pohranjivanje u datoteke zapisnika se provodi kako bi se osigurala funkcionalnost web stranice. Podaci nam osim toga služe za optimizaciju web stranice i radi osiguranja sigurnosti naših sustava informatičke tehnologije. Analiza podataka u marketinške svrhe se u ovom kontekstu ne provodi.


U tu svrhu postoji naš legitimni interes za obradu podataka prema članku 6. stavak 1.f Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ostali podaci bit će izbrisani odmah po prestanku svrhe radi koje su prikupljeni.


U slučaju prikupljanja podataka za pružanje internetske stranice, to je slučaj kada je dotična sesija prekinuta. Vašu IP adresa i ime vašeg davatelja internetskih usluga, koje čuvamo samo iz sigurnosnih razloga, brišemo nakon sedam dana.

Prikupljanje podataka za pružanje funkcionalne internetske stranice i pohranjivanje podataka u datotekama zapisnika je nužno za rad internetske stranice. Stoga ne postoji mogućnost prigovora i isključenja od strane posjetitelja.

Prilikom dijeljenja Vaših osobnih podataka s trećim stranama istima ćemo zabraniti korištenje Vaših osobnih podataka u različitu svrhu od one koja je ugovorena te će treću stranu obvezati na čuvanje povjerljivosti osobnih podataka. Vaše osobne podatke dostaviti ćemo trećim osobama u sljedećim slučajevima:

– radi ispunjenja zakonskih odnosno radi dostavljanja sudovima ili drugim nadležnim tijelima, a tijekom ili radi vođenja parničnog, kaznenog, prekršajnog ili drugog postupka;

– radi zaštite prava, sigurnosti ili imovine;

– radi sklapanja i/ili izvršenja ugovora ili obrade transakcija s posrednicima, agencijama putem kojih ste stupili u kontakt s nama

– radi sprječavanja ili ograničavanja štete koja bi mogla biti nanesena;

u drugim slučajevima, pod uvjetom da ste dali svoju privolu.

Ako se Vaši osobni podaci prikupljaju na web stranici, vi ste ispitanik u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka i imate sljedeća prava prema voditelju obrade:


Pravo ispitanika na pristup:

Možete zatražiti od voditelja obrade potvrdu da li se obrađuju osobni podaci koji se odnose na Vas. U tom slučaju možete zatražiti pristup podacima i sljedećim informacijama:

– svrha za koju se osobni podaci obrađuju

– kategorije osobnih podataka koji se obrađuju

– primatelji ili kategorije primatelja kojima su podaci otkriveni ili će im biti otkriveni

– predviđeno razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja

– postojanje prava da se od voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na vas ili prava na prigovor na takvu obradu

– postojanje prava na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

– ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru;

– postojanje automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila iz članka 22. stavaka 1. i 4. Opće uredbe o zaštiti podataka

– prijenos Vaših podataka u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, u kojem slučaju imate pravo biti informirani o odgovarajućim zaštitnim mjerama iz članka 46. Opće uredbe o zaštiti podataka koje se odnose na prijenos.


Pravo na ispravak:

Imate pravo na ispravak podataka koji se odnose na vas, ako su podaci netočni ili nepotpuni. Odmah po saznanju ćemo napraviti ispravak.


Pravo na ograničenje obrade:

Pod sljedećim uvjetima, imate pravo ishoditi ograničenje obrade vaših osobnih podataka:

– kada osporavate točnost osobnih podataka, i to na razdoblje koje nam omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka

– obrada je nezakonita i vi se protivite brisanju vaših podataka i umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe

– više nam nisu potrebni osobni podaci u svrhu obrade, ali ih Vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili

– ako ste uložili prigovor na obradu na temelju članka 21. stavka 1. i još nije potvrđeno nadilaze li naši legitimni razlozi Vaše razloge.


Ako je obrada ograničena, takvi podaci smiju se obrađivati, osim njihove pohrane, samo uz Vašu privolu, ili za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili za zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili zbog važnog javnog interesa Unije ili države članice.


Pravo na brisanje:

a) Obveza brisanja:

Možete od nas ishoditi brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas bez nepotrebnog odgađanja kada postoje sljedeći razlozi:

– osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;

– povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji i ne postoji druga pravna osnova za obradu;

– uložili ste prigovor na obradu te ne postoje jači legitimni interesi za obradu, ili ste uložili prigovor na obradu u skladu s člankom 21. stavak 2. Opće uredbe o zaštiti podataka;

– osobni podaci nezakonito su obrađeni;

– osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe voditelj obrade;

– osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz čl. 8. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka.


b) Informacije trećim stranama:

Ako je voditelj obrade javno objavio osobne podatke i dužan je u skladu sa člankom 17. stavak 1. Opće uredbe o zaštiti podataka obrisati te osobne podatke, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i trošak provedbe, voditelj obrade poduzima razumne mjere, uključujući tehničke mjere, kako bi informirao voditelje obrade koji obrađuju osobne podatke da je ispitanik zatražio od tih voditelja obrade da izbrišu sve poveznice do njih ili kopiju ili rekonstrukciju tih osobnih podataka.


c) Iznimka:

Pravo na brisanje ne postoji u mjeri u kojoj je obrada osobnih podataka nužna:

– radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja

– radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade

– zbog javnog interesa u području javnog zdravlja u skladu s čl. 9. st. 2. t. (h) i (i) kao i čl. 9. st. 3. Opće uredbe o zaštiti podataka

– u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s čl. 89. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom na brisanje može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.


Pravo na izvješćivanje:

Ako ste koristili pravo na ispravak, brisanje ili ograničenje obrade Vaših osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, voditelj obrade je dužan o tome obavijestiti sve primatelje kojima su otkriveni podaci koji se odnose na vas, osim ako se to pokaže nemogućim ili zahtijeva nerazmjeran napor. Imate pravo biti obaviješteni o primateljima.


Pravo na prenosivost podataka:

Imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas, a koje ste pružili voditelju obrade u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu. Nadalje, imate pravo na prijenos tih podataka drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi, ako se obrada se temelji na privoli u skladu s člankom 6. stavak 1.(a) ili člankom 9. stavak 2.(a) ili na ugovoru u skladu s člankom 6. stavak 1.(b) Opće uredbe o zaštiti podataka i obrada se provodi automatiziranim postupcima.

Prilikom ostvarivanja ovog prava, također imate pravo na izravni prijenos osobnih podataka od jednog voditelja obrade drugome ako je to tehnički izvedivo. Pravo na prenosivost podataka ne primjenjuje na obradu nužnu za obavljanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene voditelju obrade.


Pravo na prigovor:

Imate pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas, u skladu sa člankom 6. stavak 1 (e) ili (f) Opće uredbe o zaštiti podataka, uključujući izradu profila koja se temelji na tim odredbama. Voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke, osim ako voditelj obrade dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Ako se Vaši osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas za potrebe takvog marketinga. To uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom. Ako se protivite obradi za potrebe izravnog marketinga, Vaši osobni podaci se više ne smiju obrađivati u takve svrhe.


Ako se osobni podaci koji se odnose na procese za upravljanje imate pravo prigovora na obradu vaših osobnih podataka u svrhu takvog oglašavanja u bilo kojem trenutku. To se odnosi i na profiliranje, ukoliko je povezano s takvom izravnom poštom. Ako se protivite obradi u svrhu izravnog marketinga, vaši osobni podaci više neće biti obrađeni u te svrhe. Bez obzira na Direktivu 2002/58/EZ, imate mogućnost, u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, ostvariti svoje pravo na prigovor putem automatiziranog postupka koji koristi tehničke specifikacije. Vaši osobni podaci više neće biti obrađeni u te svrhe.


Za ulaganje prigovora dovoljno je poslati obavijest na: info@nocturiglow


Povlačenje privole za obradu podataka:

Imate pravo u svakom trenutku povući svoju privolu za obradu podataka koju ste nam dali. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja


Za ulaganje opoziva dovoljno je poslati obavijest na: info@nocturiglow.com


Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući izradu profila:

Imate pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na odnose ili na sličan način značajno utječu na Vas. To se ne primjenjuje ako je odluka:

a) potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između Vas i voditelja obrade podataka

b) dopuštena pravom Unije ili pravom države članice kojem podliježe voditelj obrade te koje također propisuje odgovarajuće mjere zaštite Vaših prava i sloboda te legitimnih interesa, ili

c) temeljena na Vašoj izričitoj privoli.


U slučajevima pod a) i c) voditelj obrade provodi odgovarajuće mjere zaštite Vaših prava i sloboda te legitimnih interesa, barem prava na ljudsku intervenciju voditelja obrade, prava izražavanja vlastitog stajališta te prava na osporavanje odluke.


Odluke se ne smiju temeljiti na posebnim kategorijama osobnih podataka iz članka 9. stavak 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, osim ako se primjenjuje članak 9. stavak 2. (a) ili (g) te ako su uspostavljene odgovarajuće mjere zaštite Vaših prava i sloboda te legitimnih interesa.


Pravo na pritužbu nadzornom tijelu:

Ne dovodeći u pitanje druga upravna ili sudska pravna sredstva, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, osobito u državi članici u kojoj imate uobičajeno boravište, radno mjesto ili u mjestu navodnog kršenja, ako smatrate da obrada osobnih podataka koja se odnosi na Vas krši Opću uredbe o zaštiti podataka.


Nadzorno tijelo kojem je podnesena pritužba obavješćuje podnositelja pritužbe o napretku i ishodu pritužbe, uključujući mogućnost pravnog lijeka na njegovu odluku na temelju članka 78. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Kada posjetite našu internetsku stranicu, može se dogoditi da na Vašem računalu pohranjujemo informacije u obliku kolačića. Kolačići su tekstualne datoteke male veličine koje se web poslužitelj šalje Vašem pregledniku i pohranjuje na tvrdi disk Vašeg računala. Ove se informacije koriste kako bi Vas automatski prepoznale prilikom sljedećeg posjeta našim web stranicama i olakšale navigaciju. Na primjer, kolačići omogućuju prilagođavanje web stranice Vašim interesima. Neki elementi naše internetske stranice zahtijevaju da se preglednik posjetitelja može prepoznati i nakon promjene stranice. Osim toga na našoj web stranici koristimo kolačiće koji omogućuju analizu pretraživanja korisnika.


U kolačićima se pritom spremaju i šalju sljedeći podaci:

– jezične postavke

– proizvodi u košarici proizvoda

– informacije o prijavi

– uneseni pojmovi za pretraživanje

– učestalost posjeta stranici

– korištenje funkcija web stranice

– anonimni podaci o korištenju radi izrade statistika


Prilikom posjete našoj web stranici korisnik se obavještava o korištenju kolačića i zahtijeva se njegova suglasnost s obradom osobnih podataka koji se koriste u tom kontekstu. S time u vezi se i upućuje na ovu izjavu o zaštiti podataka.


Većina kolačića koje koristimo su takozvani "privremeni kolačići" (session cookies). Oni se automatski brišu po završetku Vaše posjete. Ostali kolačići ostaju na Vašem računalu i omogućuju nam da prepoznamo Vaše računalo prilikom sljedećeg posjeta (tzv. "trajni kolačići"). Spremanje kolačića u postavkama preglednika možete promijeniti u bilo kojem trenutku odabirom funkcije "ne prihvaćaj kolačiće". Ističemo, međutim, da u ovom slučaju naša web stranica možda više neće biti u potpunosti operativna. Prije postavljanja trajnih kolačića, morate se s time usuglasiti. Suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku brisanjem kolačića. Za pojedinosti pogledajte opis vašeg internetskog preglednika.


Korištenjem naše web stranice suglasni ste s korištenjem ovih kolačića, ukoliko su kolačići prihvaćeni u postavkama Vašeg preglednika. Većina preglednika ima standardne postavke prihvaćanja svih kolačića.


Pohranjivanje, odbijanje i uklanjanje kolačića

Imate mogućnost postaviti preglednik tako da se kolačići prikazuju prije pohrane, da se prihvaćaju ili odbijaju samo određeni kolačići ili da se kolačići općenito odbijaju. Imajte na umu da promjene u postavkama utječu samo na određeni preglednik. Ako koristite različite preglednike ili ako mijenjate krajnji uređaj, postavke se moraju ponovno urediti. Osim toga, u bilo kojem trenutku možete izbrisati kolačiće s medija za pohranu. Informacije o postavkama kolačića, njihovoj izmjeni i brisanju kolačića možete naći u funkciji pomoći Vašeg web-preglednika.


Ako ne prihvaćate kolačiće, to može dovesti do funkcionalnih ograničenja naših ponuda.


Pravna osnova za obradu osobnih podataka pomoću kolačića je članak 6 stavak 1f Opće uredbe o zaštiti podataka.


Kolačiće dijelimo u sljedeće kategorije:

Neophodno potrebni kolačići (tip 1)

Ovi kolačići su nužni kako bi web stranice i njihove funkcije uredno radile.

Funkcijski kolačići (tip 2)

Ovi kolačići omogućuju poboljšanje doživljaja i izvedbe web stranica te raspoloživost raznih funkcija. Primjerice, u funkcionalne kolačiće se mogu spremiti jezične postavke.

Kolačići izvedbe (tip 3)

Ovi kolačići skupljaju informacije o tome kako koristite web stranice. Kolačići izvedbe nam primjerice pomažu prilikom prepoznavanja posebno popularnih područja naše internetske ponude. Na taj način možemo bolje uskladiti sadržaje naše web stranice s Vašim potrebama i time za Vas poboljšati našu ponudu. Informacije koje se prikupljaju s tim kolačićima nisu osobni podaci.

Kolačići treće strane (tip 4)

Te kolačiće postavljaju treće strane, npr. društvene mreže. Oni se u prvom redu koriste kako bi se na našoj stranici integrirali sadržaji društvenih mreža, poput dodataka za društvene mreže.

Imate mogućnost pretplatiti se na besplatni newsletter na našoj web stranici. Podaci koje unesete u obrazac za unos će nam biti poslani. Sljedeći podaci se prikupljaju i pohranjuju:

– oslovljavanje, uključujući titulu s imenom i prezimenom

– e-mail adresa

– tematska područja


Osim toga, prilikom registracije prikupit ćemo sljedeće informacije:

– IP adresa računala posjetitelja

– datum i vrijeme registracije


Za uredno dostavljanje newslettera se u kviru prijave traži Vaša suglasnost. U okviru obrade podataka za slanje newslettera nema prijenosa podataka trećim osobama. Podaci će se koristiti isključivo za slanje newslettera.


Pravna osnova za obradu podataka

Pravna osnova za obradu podataka nakon prijave korisnika za newsletter je privola korisnika sukladno članku 6. stavak 1.a Opće uredbe o zaštiti podataka.


Svrha obrade podataka

Prikupljanje adrese e-pošte korisnika služi za slanje newslettera. Prikupljanje drugih osobnih podataka u kontekstu postupka prijave služi za oslovljavanje i pridruživanje informacija koje korisnik treba primiti.


Trajanje pohrane

Podaci se brišu odmah po prestanku svrhe radi koje su pohranjeni. Adresa e-pošte, uključujući i osobne podatke prikupljene tijekom prijave, pohranjuju se tako dugo dok je newsletter aktivan.


Povlačenje i odjava

Korisnik može u bilo kojem trenutku otkazati pretplatu na newsletter. U tu svrhu korisnik može u newsletteru naći gumb (link) za odjavu. Pritiskom na gumb također se povlači privola za pohranu osobnih podataka tijekom postupka prijave.


Obrazac za kontakt

Na našoj internetskoj stranici imate mogućnost kontaktirati nas elektroničkim putem uz navođenje osobnih podataka. Ako korisnik koristi takvu vrstu uspostavljanja kontakta, podaci se unose u obrazac, te nam se šalju i pohranjuju. Podaci se koriste isključivo za obradu razgovora. Podaci se ne prosljeđuju trećim stranama.


Sljedeći se podaci prikupljaju i pohranjuju u okviru obrasca za kontakt:

– oslovljavanje, ime i prezime, tvrtka

– podaci o adresi uključujući državu

– adresa e-pošte

– telefon, faks, mobitel

– pridruživanje Vaše poruke

– Vaša poruka kao kontinuirani tekst

– informativni materijal koji je naručen u ovom kontekstu


Uz to se prilikom prijave prikupljaju sljedeći podaci:

– IP adresa korisnika

– datum i vrijeme slanja.


Alternativno, moguć je kontakt putem navedene adrese e-pošte. U tom slučaju se spremaju podaci korisnika koji su poslani putem e-pošte.


Pravna osnova za obradu podataka

Pravna osnova za obradu podataka prilikom kontaktiranja putem obrasca za kontakt je privola korisnika (članak 4. stavak 11. Opće uredbe o zaštiti podataka) sukladno članku 6. stavak 1.a Opće uredbe o zaštiti podataka.


Ako uspostavljanje kontakata služi za izvršavanje ugovora ili za poduzimanje radnji koje prethode sklapanju ugovora, primjenjiv je članak 6. stavak 1.b Opće uredbe o zaštiti podataka.


Pravna osnova za obradu podataka pri kontaktiranju slanjem podataka putem adrese e-pošte je članak čl. 6. st. 1f Opće uredbe o zaštiti podataka. Ako uspostavljanje kontakata služi za izvršavanje ugovora ili za poduzimanje radnji koje prethode sklapanju ugovora, primjenjiv je čl. 6. st. 1b Opće uredbe o zaštiti podataka.


Svrha obrade podataka

Svrha prikupljanja osobnih podataka je obrada tema i pitanja korisnika, jedinstvena identifikacija korisnika i kontakt s korisnikom.


Daljnji osobni podaci obrađeni tijekom postupka slanja služe za sprječavanje zlouporabe kontaktiranja i za osiguranje sigurnosti našeg informacijskog sustava.


Trajanje pohrane

Budući da sustav ne može razlikovati radi li se prilikom uspostavljanja kontakta samo o komunikaciji ili ispunjenju i/ili provedbi predugovornih mjera, trajanje pohrane se određuje prema važećim propisima glede obveze čuvanja (prema stanju iz 2018. to je 10 godina). Brisanje se vrši automatski nakon tog razdoblja.


Opoziv i mogućnost blokiranja

Korisnik ima mogućnost u bilo kojem trenutku opozvati privolu za obradu svojih osobnih podataka. Budući da je kontakt uspostavljen e-pošte i korisnik se protivi pohranjivanju njegovih osobnih podataka, to dovodi do trenutnog prekida razgovora.


Svi osobni podaci koji su pohranjeni tijekom uspostavljanja kontakta u tom se slučaju u sustavu arhive označavaju na način da pristup podacima više nije moguć (blokiraju se). To se ne odnosi na podatke pohranjene radi ispunjenja ugovora ili predugovornih mjera.


Prijenos osobnih podataka trećim osobama

Naše web stranice također mogu sadržavati ponude trećih osoba. Klikom na takvu ponudu prenosimo podatke u traženoj mjeri odgovarajućem ponuditelju.

Putem naše web stranice posjetitelji se mogu prijaviti na Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD. To se događa kada se klikne na gumb "Facebook". To Facebooku omogućuje razmjenu podataka, kao i prikupljanje, pohranjivanje i korištenje vaših podataka, bez obzira na to jeste li registrirani na Facebooku ili ne. Budući da je veza između vas i Facebooka izravna, nemamo informacija o prirodi i opsegu prenesenih podataka. Za više informacija o službenoj politici privatnosti na Facebooku posjetite sljedeći link: (https://www.facebook.com/policy.php).

Ova izjava o zaštiti podataka posljednji put je aktualizirana 01.listopada 2020. Tao Tech d.o.o. zadržava pravo na povremenu aktualizaciju ove izjave o zaštiti podataka.


Kontakt osoba za zaštitu podataka trgovačkog društva Tao Tech d.o.o.

Ivan Babić

e-mail: info@nocturiglow.com